Dringende oproep !!! 

dolphin05

 

Beste mensen

via mail kreeg ik een berichtje binnen, nadat ik de link had bezocht en bekeken zat ik te walgen van wat zich daar afspeelde en nog steeds afspeelt

uiteraard heb ik de petitie getekend, ik hoop dat wanneer U dit heeft gelezen U ook een kijkje gaat nemen, wel wil ik er voor waarschuwen dat het niets is voor mensen met een zwakke maag en/of kinderen

 

de link is :

http://www.glumbert.com/media/dolphin 

 

de petitielijst is:

http://www.petitiononline.com/golfinho/

 

Laat ook Uw noodkreet gelden

iedere stem telt mee

13-02-2007

 

Met dank aan Helena voor de door haar speciaal gemaakte blinkie

 

stopdolfijnmoord

http://helena-justmyimagination.blogspot.com/ 

dolfijnenkopie

 


n.a.v. de hiernaast vermelde oproep had ik ook een mailtje verstuurd naar

" Partij voor de Dieren "

vandaag 15-02-2007 kreeg ik hier het onderstaande antwoord op

waarvoor mijn dankGeachte mevrouw Broekman,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik kan u berichten dat de Partij voor de

Dieren vandaag in de Tweede kamer een motie heeft ingediend om een

importverbod te vragen voor alle zeezoogdieren en producten van

zeezoogdieren. Nu minister Veerman heeft toegezegd een importverbod op

klapmutsen en zadelrobben voor te bereiden, heeft Marianne Thieme in

samenwerking met Krista van Velzen (SP) een motie voorbereid waarin ook de

Kaapse pelsrobben die in Namibie worden bejaagd, in het importverbod

betrokken worden. Seal Alert South Africa had de hulp van de Partij voor

de Dieren ingeroepen om aan deze ernstige misstanden een eind te maken. Nu

bestaat er in de kamer een meerderheid voor een dergelijk verbod!

 

Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren in een motie gevraagd om een

algeheel verbod op de import van zeezoogdieren en producten van

zeezoogdieren, zoals walvissen, dolfijnen en vinpotigen zoals zeerobben en

walrussen. Veel van deze producten kennen een volstrekt achterhaalde

werking zoals ten onrechte toegeschreven potentieverhogende werking. Als

voorbeeld van de barbaarse manier waarop dolfijnen in japan worden

afgeslacht, heeft de Partij voor de Dieren verwezen naar filmbeelden die

daarvan op het internet circuleren.

 

De Partij voor de Dieren roept haar achterban op een petitie te tekenen

tegen de gruwelijke wijze waarop zeezoogdieren worden afgeslacht en roept

diervriendelijke partijen in het parlement op stelling te nemen tegen de

jacht op zeezoogdieren. Uit recent onderzoek van TNS NIPO (2006) blijkt

dat 89% van de Nederlanders afwijzend staat tegenover de walvisjacht. Ten

onrechte wordt vaak aangenomen dat de Nederlandse overheid daar slechts in

beperkte mate invloed op zou kunnen uitoefenen. Wanneer Nederland als

doorvoerland de handel in producten van zeezoogdieren verbiedt, is er

echter wel degelijk een mogelijkheid tegemoet te komen aan de wens van de

overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking.

 

Tevens kan ik u mededelen dat Marianne Thieme vandaag een aantal verzoeken

heeft ingediend bij de minister. Ten eerste dat er een onderzoek

ingesteld wordt naar de mate waarin ons land als doorvoerland fungeert van

levende zeezoogdieren en/of producten afkomstig van zeezoogdieren. Ten

tweede dat onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om te komen tot

een importverbod en ten derde dat de kamer op zo kort mogelijke termijn

van haar bevindingen op de hoogte wordt gesteld. De minister heeft hierin

toegestemd!

 

Met vriendelijke groet,

 

Tweede-Kamerfractie Partij voor de Dieren

Claudia Jonges


Background Set by Bannerz~R~Us

 

 

 

 

 
gedichten © by Stella

 
  Site Map